kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
YELLOW IS NOT YELLOW [Màu vàng không phải màu vàng]

 

YELLOW IS NOT YELLOW

[Màu vàng không phải màu vàng]

 

 

Kịch phẩm độc diễn này đã được trình bày với mục đích nghiệm tác, tại Hackett House (trụ sở của đoàn kịch Citymoon), 6-8 Bankstown City Plaza, lúc 7 giờ 30, đêm 17 tháng Mười Một 2005.

Buổi diễn dài 55 phút, gồm năm cảnh đầu tiên của một kịch bản dài hơn (sẽ được công bố chính thức vào cuối năm 2006).

Kịch bản, dàn dựng và trình diễn: Tạ Duy Bình
Âm nhạc: Sarah De Jong / Sawung Jabo / Hoàng Ngọc-Tuấn
Giọng hát: Eliane Ánh Xuân Morel
Thiết kế sân khấu: Pierre Thibaudeau
Trang phục: Xanthe Heubel / Jacob Nash (phụ tá)
Thiết kế ánh sáng: Neil Simpson
Biên tập kịch bản: Hoàng Ngọc-Tuấn / Sarah de Jong
Trợ tác ngoài sân khấu: Kerry Casey / Trương Tiến Dũng
Huấn luyện phát âm: Bill Pepper / Sarah De Jong

Mời khán giả Tiền Vệ xem một số trích đoạn (dài tổng cộng 9 phút 45 giây) của buổi diễn. Hãy vào

http://tienve.org/home/images/yellow.mpg

http://tienve.org/home/images/yellowlarger.mpg [khung ảnh rộng hơn]

hoặc

http://tienve.org/home/images/yellow.wmv [thích hợp với Internet Explorer]

 

Giới thiệu: 

MÀU VÀNG KHÔNG PHẢI MÀU VÀNG

 

phố Hàng Bạc là một trong 36 phố xưa ở Hà Nội
đầy những nữ trang bạc trắng
trong những đêm ở Kings Cross
có những con bướm muôn màu
nơi những góc tối của khối nhà trắng
không gian trắng biến hình sau cơn mưa trắng
những ký ức trắng của những ký ức không-trắng.

Màu vàng không phải màu vàng là một bài thơ. Một bài thơ của chữ, độc thoại và đối thoại. Một bài thơ của chuyển động, ca khúc và âm nhạc. Một bài thơ của sân khấu. Màu vàng không phải màu vàng là câu chuyện về chính tôi và không phải về chính tôi. Về những người bạn của tôi mà cũng không thật sự là về những người bạn của tôi. Về cuộc sống và cái chết mà cũng không phải về cuộc sống và cái chết.

Màu vàng không phải màu vàng không thật sự là câu chuyện về bất cứ điều gì cả, nhưng về rất nhiều điều. Những điều luôn có mặt trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Những điều luôn hiện hữu trong chính tôi và chính bạn. Những điều ta không thể đặt tên, ta không thể thấy, ngay cả ta không thể chạm đến nhưng ta có thể cảm nhận và nghe trong sự im lặng tuyệt đối. Những điều đôi khi bất ngờ hiện ra trước mắt ta, và nếu ta đủ kiên nhẫn, đủ may mắn, ta có thể thấy chúng trước khi chúng vụt biến mất.

Buổi biểu diễn nghiệm tác này chỉ trình bày năm cảnh đầu tiên của kịch bản. Ba cảnh còn lại sẽ được hoàn tất để chính thức công bố vào năm tới.

Màu vàng không phải màu vàng kể câu chuyện của một hoạ sĩ tên là Henry và một cô gái điếm. Henry vẫn thường gặp cô gái điếm ấy trong những giấc chiêm bao, và chàng quyết định tìm gặp nàng trong đời sống thực. Chàng tìm thấy nàng ở một trong những nhà thổ mà chàng đã viếng. Chàng trở lại nơi ấy nhiều lần trong suốt một năm để vẽ chân dung nàng cho một cuộc triển lãm hội hoạ của chàng. Trong đêm khai mạc cuộc triển lãm, chàng đến đón nàng, nhưng người quản lý nhà thổ nói rằng nàng đã không còn làm việc ở đó cả một năm rồi, vì nàng đã chết từ năm trước.

Ðêm khai mạc cuộc triển lãm đã diễn ra rất thành công, nhưng hoạ sĩ đã không đến, và sau đó không ai tìm thấy chàng ở đâu cả. Ngày hôm sau đêm khai mạc, mọi hoạ tiết trong tất cả các hoạ phẩm đều biến mất, chỉ còn để lại những khung vải trắng. Những khung vải trắng ấy tiếp tục đổi màu như một lăng kính, từ một màu thành nhiều màu, xanh, vàng, đen, đỏ, tím, lục...

 

(HN-T dịch)

 

------------------- 

To watch excerpts (total 9'45") from the performance, enter:

http://tienve.org/home/images/yellow.mpg

http://tienve.org/home/images/yellowlarger.mpg [larger image]

or

http://tienve.org/home/images/yellow.wmv [suitable for Internet Explorer]

 

Introduction: 

YELLOW IS NOT YELLOW

 

the Silver street is one of the 36 old streets in Hanoi – Vietnam
it is covered with silver white jewelry
on Kings Cross nights
there are multicoloured butterflies
in the dark corners of the white block
the white space is transformed after the white rain
white memories of un-white memories.

 

Yellow is not Yellow is a poem. A poem of word, monologue and dialogue. A poem of movement, song and music. It is a poem of performance. Yellow is not Yellow is about myself and is not about myself. It is about my friends but it is not really about my friends. It is about life and death and it is not about life and death at all.

Yellow is not Yellow is not really about anything, but it is about lots of things. Things that always exist in the past, in the present and in the future. Things that always exist in myself and in yourself. Things that we cannot name, we cannot see, we cannot even touch but we can only feel and hear in the absolute silence. Things that sometimes suddenly appear in front of our eyes, and if we are patient enough, and lucky enough, we may see them before they quickly disappear.

This creative development showing contains only the first five scenes of the piece. There are three more scenes which will be developed for a production next year.

The story of Yellow is not Yellow is about an artist named Henry and a prostitute. Henry has often met the prostitute in his dreams, and he decided to look for her in real life. He found her in one of the many brothels that he visited. He came to see her many times over one year to draw her for his exhibition. On the opening night of his exhibition, he came to pick her up, but the manager of the brothel told him that the girl hadn’t worked there for a year because she died last year.

The opening night of his exhibition was very successful, but the artist did not arrive, and after that, no one could find him. The day after the opening, all the details of the drawings and paintings disappeared, leaving only white canvases. The white canvases keep changing like a prism from one color to many different colors such as blue, yellow, black, red, purple, green…

 

Written, performed and directed by

Binh Duy Ta

Composers/musicians:

Sarah de Jong / Sawung Jabo / Ngoc-Tuan Hoang

Singer:

Eliane Anh Xuan Morel

Set designer:

Pierre Thibaudeau

Costume designer:

Xanthe Heubel

Costume assistant:

Jacob Nash

Lighting designer:

Neil Simpson

Script edited:

Ngoc-Tuan Hoang / Sarah de Jong

Outside eyes:

Kerry Casey / Tien Dung Truong

Voice coaching:

Bill Pepper / Sarah de Jong

 

This creative development was granted from the New South Wales Ministry for the Arts through the Western Sydney Artists Fellowship 2005.

Binh Duy Ta and Citymoon would like to thank Urban Theatre Projects, Bankstown Youth Development Services, the Performance Space, NIDA for their help.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021