ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
Hồ thu


 

Nhạc phẩm Hồ thu (cho giọng soprano & baritone, flute, piano, cùng nhóm đàn dây gồm 2 violins, viola, cello và bass) do Hoàng Ngọc Trường phóng tác từ ca khúc Hồ thu (1955) của Hoàng Ngọc Biên.

Nhạc phẩm này được Hoàng Ngọc Trường cùng các thân hữu trình bày và thu âm tại tư gia như món quà mừng sinh nhật thứ 74 của nghệ sĩ Hoàng Ngọc Biên (18.01.2012). Hoàng Ngọc Trường hát các giọng soprano và baritone qua hệ thống biến âm digital và chơi thêm phần harp trên synthesizer. Bè violin II là tiếng đàn của Chi (9 tuổi), con gái của nhạc sĩ.

 

Nghe nhạc:

[mp3, 7’34”]

 

Đọc bản nhạc:

[pdf]

 

Nguyên tác ca khúc Hồ thu do Hoàng Ngọc Biên sáng tác năm 1955,

qua giọng ca của Ngọc Mai:

[mp3, 4’29”]

 

 

------------

Đã đăng:

Dusk  (nhạc độc tấu) 
Nhạc phẩm do Hoàng Ngọc Trường sáng tác năm 1994 cho piano. Tác giả trình bày và thu âm tại tư gia...
 
Waltz  (nhạc hòa tấu) 
Nhạc phẩm do Hoàng Ngọc Trường sáng tác năm 2011 cho nhóm tứ tấu đàn dây (2 violins, viola, và cello), do chính tác giả và các bạn nhạc sĩ trình bày và thu âm...
 
Grief  (nhạc hòa tấu) 
Nhạc phẩm của Hoàng Ngọc Trường, sáng tác năm 2009 cho piano và nhóm tứ tấu đàn dây (2 violins, viola, và cello), do chính tác giả và các bạn nhạc sĩ trình bày và thu âm tại nhà riêng... [Với lời giới thiệu của Hoàng Ngọc-Tuấn]

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021