ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
 
danh mục tác phẩm
 
 

Lý quạ kêu
Phạm Quang Tuấn
trình bày qua midi: Phạm Quang Tuấn


Cul(na)ture
Hoàng Ngọc-Tuấn
Ngoc-Tuan HOANG (composer/guitarist)
John NAPIER (cellist)
Markus KUCHENBUCH (didjeriduist/flautist/vocalist)


  1. Nocturnal (7:15)
  2. Atavistic (7:56)
  3. Festive (4:05)
  4. Relict (4:13)
  5. Equinoctial (7:57)
  6. Totemistic (3:24)
  7. Epitaphic (4:06)
  8. Nomadic (3:16)
  9. Shamanistic (4:53)
  10. Solstitial (6:04)
  11. Euphonic (5:00)

Về nguồn
Nguyễn Văn Tường
Trích đoạn 13 phút 43 giây


Campanological Overture (Khai tấu khúc chung học)
Hoàng Ngọc-Tuấn



Haiku between two bells (Bài hài cú giữa hai tiếng chuông)
Hoàng Ngọc-Tuấn



A Song for Sky Bells [Điệu Chuông Trời]
Lê Tuấn Hùng



Từ một giọt nước
Hoàng Ngọc-Tuấn



Tiếng Chuông Mời Gọi
Nhạc Linh



phác thảo [outline/esquisse]
Vũ Nhật Tân



áo đơn áo kép
Vũ Nhật Tân



nhịp đơn nhịp kép [simple meter, compound meter/mètre simple, mètre composé]
Vũ Nhật Tân



Exilic Soundscape (Âm quyển lưu vong)
Hoàng Ngọc-Tuấn



tre [bamboo/bambou]
Vũ Nhật Tân



ký ức [memory/mémoire]
Vũ Nhật Tân



hoa mưa [rain flower]
Vũ Nhật Tân



Ngũ đối đăng đàn [Interplay of five instruments]
Vũ Nhật Tân



Hát thơ [Singing poem]
Vũ Nhật Tân



BACHIANAS BRASILEIRAS số 5 — Aria “Cantilena”
Villa-Lobos, Heitor



Pizzicato Việt Nam
Ðặng Hữu Phúc



Grief
Hoàng Ngọc Trường



Waltz
Hoàng Ngọc Trường



Hồ thu
Hoàng Ngọc Trường



Pondering Grey
Hoàng Ngọc Trường  /  Joo Kim



Surrender
Hoàng Ngọc Trường



Al tallone
Ðặng Hữu Phúc



5. Trống cơm (cho violon và piano)
Ðặng Hữu Phúc



1. Mùa xuân / 2. Mưa rơi (cho violon và piano)
Ðặng Hữu Phúc



4. Hoa thơm bướm lượn (cho violon và piano)
Ðặng Hữu Phúc



3. Ra ngó vào trông (cho violon và piano)
Ðặng Hữu Phúc



Những Dấu Hiệu (Signs)
Ðặng Khôi



La Confession
Hoàng Ngọc Trường



Ngôn Ngữ Bí Ẩn của Những Cơn Mê Sảng (The Secret Language of My Dreams)
Ðặng Khôi



Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021