ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
Ru con trong mưa mùa xuân


 

Ca khúc số 2 trong tập Năm bài về mùa xuân của Đặng Hữu Phúc.

Ca từ: Phan Đan.

Ca sĩ: Minh Ánh và tốp nữ.

 

Nghe nhạc:

[mp3, 4’38”, giọng hát của Minh Ánh và tốp nữ]

 

Đọc bản nhạc:

[pdf]

 

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021