ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
Bên dòng sông năm tháng


 

BÊN DÒNG SÔNG NĂM THÁNG — ca từ: Phan Đan; âm nhạc: Đặng Hữu Phúc — là tác phẩm thứ 60 trong tập Tuyển chọn 60 bài Romances và ca khúc cho giọng hát và piano của Đặng Hữu Phúc. Ca khúc này được viết năm 1997, và vừa được thu âm (10/8/2010) với giọng hát của ca sĩ Minh Chuyên.

 

Nghe nhạc:

[mp3, 3’29”, giọng hát của Minh Chuyên]

 

Đọc bản nhạc:

[pdf]

 

 

 

---------------
 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021