ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
Dusk


Nhạc phẩm do Hoàng Ngọc Trường sáng tác năm 1994 cho piano.

Tác giả tự thu âm tại tư gia.

 

Nghe nhạc:

[mp3, 6’44”]

 

Đọc bản nhạc:

[pdf]

 

 

------------

Đã đăng:

Waltz  (nhạc hòa tấu) 
Nhạc phẩm do Hoàng Ngọc Trường sáng tác năm 2011 cho nhóm tứ tấu đàn dây (2 violins, viola, và cello), do chính tác giả và các bạn nhạc sĩ trình bày và thu âm...
 
Grief  (nhạc hòa tấu) 
Nhạc phẩm của Hoàng Ngọc Trường, sáng tác năm 2009 cho piano và nhóm tứ tấu đàn dây (2 violins, viola, và cello), do chính tác giả và các bạn nhạc sĩ trình bày và thu âm tại nhà riêng... [Với lời giới thiệu của Hoàng Ngọc-Tuấn]

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021