thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Điểm đứng
 
choèn choẹt nông và thăm thẳm sâu
cái bẫy
không còn mong đợi gì
thế giới đốt đèn quanh hoa và chiêu dụ bướm
không còn mong đợi gì
những vàng son kích ngất       điển phạm vĩnh hằng
hơi thở lạnh ngày qua       buốt sống lưng
chỉ có lỗ rốn       chỉ có lỗ rốn mình
một người ngồi ngắm
chỉ có vuông đất       chỉ có vuông đất mình
tay người gieo hạt
không mong đợi gì        không mong đợi gì
những mùa xuân đã chết bên trời kia
 
(7.03)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021