thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
trang sách - vú
 
ngày nắng phơi, gió lần giở “lời nói đầu”
mặt trời xoè ngón
biển môi san hô cháy     đỏ
 
bao la eo vịnh bồng    ẵm núi đồi
mây lụa là vén áo       tay ấp ví dầu, mái ngực ầu ơ...
 
dòng mực trắng vô hình thấm chảy
lưng cánh vạc hồi quang và
tan loãng vào vắt trong vô cùng tận bát ngát trời xanh...
 
thiên cổ dư âm một ngữ cảnh - biển thềm mẫu tự - khơi nguồn 
và điệp trùng sóng mang mang
thời gian phong đại     quẫy triều lên... 
 
11.08
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021