thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Macau hành [Mã Giao hành | Áo Môn hành | 澳門行 | Ao men xing]
 
 

Macau hành

Bản gốc, Việt-Quảng
 
Nàng hỏi
Tôi nói
Yí nàm dành
Nàng nói
Yí nàm dành hủ tố
Tôi nói Hầm sếch cỏng Quảng Tòng hoả
Nàng nói Yí nàm dành hủ tố hầm sếch
Tôi nói Sếch
Nàng hỏi Sếch?
Tôi nói Sếch sực phàn sực oành tánh sực xá xíu
Tôi nói Sếch dẩm xà
Nàng nói Sếch dẩm chỉu
Tôi nói Dẩm sủi dẩm sám xập sám nhưng nàng không hiểu
Tôi nói Tía! Má!
Má ngộ hui Thày Gòn[1]
Tía ngộ hui Thày Gòn
Mua tôm khô củ kiệu
Mua La De
De «33»
We say yeah[2]
Tôi nói Sám cô dành sực dất cô sành tại[3]
Tôi nói Hẩu
Nàng nói Hẩu
Tôi nói Hẩu bằng dậu
Tôi nói Tà ca!
Tôi nói Tỉu mụi!
Tôi nói cắn chỉ xí mụi
Nàng nói Hẩu hẩu
Tôi nói Hẩu hớn
Lon Son Pạt
Dất pách pát
Cẩu sực xí quắc
Nàng cầm dầu gối tôi lúc lắc
Tôi nói Công phu sư phọ
Toi nói Lỗ Trí Thâm trọc đầu
Nàng nhấc cu tôi lên xoa dầu
Nàng nói Tỉu sư phọ
Tôi nói Tà sư phọ
Nàng nói Tỉu sư phọ
Tôi nói (đây là) Tà sư phọ chứ
Đồng thanh tương ngữ bất tương đồng!
 
8.3.07
 
 
_________________________

[1]Sài Gòn

[2]Ca từ Cliff Richard “We say yeah”
Mummy says no
Daddy says no
Brother says no
But they all got to go
 
(Refrain)
Cause we say yeah (yeah-yeah)

[3]Sành tại = “Xoài tượng” nói lái. Ba người ăn một trái xoài tượng.

 
 
 

Mã Giao hành

Bản Việt – Hán Việt
(Trúc-Ty dịch)
 
Nàng hỏi
Tôi nói
Việt Nam nhân
Nàng nói
Việt Nam nhân hảo đa
Tôi nói bất hội giảng Quảng Đông thoại
Nàng nói Việt Nam nhân hảo đa bất hội
Tôi nói hội
Nàng hỏi hội?
Tôi nói hội thực phạn thực giảo tử thực khấu nhục
Tôi nói hội ẩm trà
Nàng nói hội ẩm tửu
Tôi nói Ẩm thủy Tam Thập Tam nhưng nàng không hiểu
Tôi nói Tía! Má!
Má ngã khứ Tây Cống
Tía ngã khứ Tây Cống
Mua tôm khô củ kiệu
Mua La De
De «33»
We say yeah
Tôi nói Tam cá nhân thực nhất cá máng quả
Tôi nói Hảo
Nàng nói Hảo
Tôi nói Hảo bằng hữu
Tôi nói Đại ca!
Tôi nói Tiểu muội!
Tôi nói gia ứng tử toan mai
Nàng nói Hảo hảo
Tôi nói Hảo hán
Lương Sơn Bạc
Nhất bách bát
Cẩu thực trư cốt
Nàng cầm dầu gối tôi lúc lắc
Tôi nói Công phu sư phụ
Tôi nói Lỗ Trí Thâm trọc đầu
Nàng nhấc cu tôi lên xoa dầu
Nàng nói Tiểu sư phụ
Tôi nói Đại sư phụ
Nàng nói Tiểu sư phụ
Tôi nói (đây là) Đại sư phụ chứ
Đồng thanh tương ngữ bất tương đồng!
 
 
 

Áo Môn hành

Bản Hán Việt
(Trúc-Ty dịch)
 
Tha vấn
Ngã thuyết
Việt Nam nhân
Tha thuyết
Việt Nam nhân hảo tú
Ngã thuyết bất hội giảng Quảng Đông thoại
Tha thuyết Việt Nam nhân hảo tú bất hội
Ngã thuyết hội
Tha vấn hội?
Ngã thuyết hội thực phạn thực giảo tử thực khấu nhục
Ngã thuyết hội ẩm trà
Tha thuyết hội ẩm tửu
Ngã thuyết Ẩm thủy Tam Thập Tam khả tha bất đổng
Ngã thuyết Đa! Ma!
Ngã thuyết ngã ma khứ Hồ Chí Minh thị
Ngã thuyết ngã đa khứ Hồ Chí Minh thị
Mãi can hà thông đầu
Mãi ty tửu
«33» ty tửu
We say yeah
Ngã thuyết Tam cá nhân thực nhất cá máng quả
Ngã thuyết Hảo
Tha thuyết Hảo
Ngã thuyết Hảo bằng hữu
Ngã thuyết Đại ca!
Ngã thuyếtTiểu muội!
Ngã thuyết gia ứng tử toan mai
Tha thuyết Hảo hảo
Ngã thuyết Hảo hán
Lương Sơn Bạc
Nhất bách bát
Cẩu thực trư cốt
Tha nã trước ngã tất cái dao dao
Ngã thuyết Công phu sư phụ
Ngã thuyết Lỗ Trí Thâm quang đầu
Tha nã khởi ngã dương cụ ma kỳ đầu
Tha thuyết Tiểu sư phụ
Ngã thuyết Đại sư phụ
Tha thuyết Tiểu sư phụ
Ngã thuyết giá thị Đại sư phụ ba
Đồng thanh tương ngữ bất tương đồng!
 
 
----
 

澳門行

Bản viết chữ Hán
(Trúc-Ty dịch)
 
她問
我說
越南人
她說越南人好多
我說不會講廣東話
她說越南人好多不會
我說會
她問會?
我說會食[4]飯食餃子食扣肉
我說會飲茶
她說會飲酒
我說飲水三十三可他不懂
我說嗲!媽!
我說我媽去胡志明市
我說我嗲去胡志明市
買乾蝦蔥頭
買啤酒
«33»啤酒
We say yeah
我說三個人食一個芒果
我說好
她說好
我說好朋友
我說大哥
我說小妹
我說 嘉應子酸梅
她說好好
我說好漢
梁山泊
一百八...
狗食豬骨
她拿著我膝蓋搖搖
我說功夫師父
我說魯智深光頭
他拿起我的陽具摩其頭
他說:小師父
我說:大師父
他說:小師父
我說:這是大師父吧
同聲相語不相同
 
 
_________________________

[4]備註: [*] 食=吃 (廣東話習慣用“食”來代替普通話的“吃”)

 

Ao men xing

Bản pinyin
(Trúc-Ty dịch)
 
Ta wen
Wo shuo
Yue-nan ren
Ta shuo Yue-nan ren hao duo
Wo shuo bu hui jiang Guang–dong hua
Ta shuo Yue-nan ren hao duo bu bui
Wo shuo hui
Ta wen hui?
Wo shuo hui shi fan shi jiao zi shi kou rou
Wo shuo hui yin cha
Ta shuo hui yin jiu
Wo shuo yin shui san shi san ke ta bu dong
Wo shuo Die! Ma!
Wo ma qu Huzhiming shi
Wo ba qu Huzhiming shi
Mai gan xia cong tou
Mai pijiu
«33»pijiu
We say yeah
Wo shuo san ge ren shi yi ge mang guo
Wo shuo hao
Ta shuo hao
Wo shuo hao pengyou
Wo shuo dage
Wo shuo xiaomei
Wo shuo jiayingzi suanmei
Ta shuo hao hao
Wo shuo hao han
Liang Shan Bo
Yi bai ba
Gou chi gutou
Ta na zhe wo xigai yao yao
Wo shuo gongfu shifu
Wo shuo Lu Zhi Shen guang tou
Ta na qi wo yangju mo qi tou
Ta shuo xiao shifu
Wo shuo da shifu
Wo shuo zhe shi da shifu ba
Tong sheng xiang  yu bu xiang tong
 
 
----------------------------
Chú thích của tác giả:
 
Bài này, nếu chỉ có bản gốc (Việt-Quảng) thì chẳng ra nghĩa lý gì nhợt nhạt, và như vậy, xin đuợc xem các bạn đã cất công giúp vào việc thực hiện  hoành tráng này, Bùi Chát và nhất là Trúc-Ty như những đồng tác giả.
 
Cách phiên âm 1 số từ trong bài:
 
Cắn chỉ = Cánh chỉ: Gia ứng tử (cá-ying chi.i – âm Quảng Đông).
Xí mụi: toan mai (xũl mùi – âm QĐ).
Xí quách: trư cốt (chũ quách – âm QĐ).
Thực (食) = ngật (吃): ăn (Tiếng Quảng Đông quen dùng «thực» thay vì «ngật» như trong tiếng phổ thông Trung Quốc).
hủ tố = hảo đa (?): rất nhiều, chỗ này còn chút nghi vấn, nếu đúng như vậy thì bản Việt-Hán Việt sẽ sửa “hảo tú” thành “hảo đa”.
Theo một số người thì bản dịch Hán Việt nên để là “Hồ Chí Minh thị”, vì “Tây Cống” rất ít người TQ biết, vả lại bản trên đã có “Tây Cống” rồi, bản Hán Việt là âm cổ mà dùng “Hồ Chí Minh thị” mới vui.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018