thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
THƠ CHO NGƯỜI CHẾT [phần 3]
 
 
Phần 3: Ba Mươi Bài Thơ Tình không dành cho công dân Việt Nam
 
 
Bài 1:
Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 2:
Ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong Ba Mươi Bài Thơ Tình này, không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
Ngoài ra không được phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà người đó trực thuộc, dù là nước độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 3:
Ai cũng có quyền được sống, tự do, và an toàn thân thể. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 4:
Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch; chế độ nô lệ và sự mua bán nô lệ dưới mọi hình thức đều bị cấm chỉ. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 5:
Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác, vô nhân đạo, làm hạ thấp nhân phẩm. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 6:
Ai cũng có quyền được công nhận là con người trước pháp luật bất cứ tại đâu. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 7:
Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ bình đẳng không kỳ thị. Mọi người đều được bảo vệ chống lại mọi kỳ thị hay xúi giục kỳ thị trái với Ba Mươi Bài Thơ Tình này. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 8:
Ai cũng có quyền yêu cầu tòa án quốc gia có thẩm quyền can thiệp chống lại những hành động vi phạm những quyền căn bản được hiến pháp và luật pháp thừa nhận. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 9:
Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đầy một cách độc đoán. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 10:
Ai cũng có quyền, trên căn bản hoàn toàn bình đẳng, được một toà án độc lập và vô tư xét xử một cách công khai và công bằng để phán xử về những quyền lợi và nghĩa vụ của mình, hay về những tội trạng hình sự mà mình bị cáo buộc. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 11:
1) Bị cáo về một tội hình sự được suy đoán là vô tội cho đến khi có đủ bằng chứng phạm pháp trong một phiên xử công khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
2) Không ai có thể bị kết án về một tội hình sự do những điều mình đã làm hay không làm, nếu những điều ấy không cấu thành tội hình sự chiếu theo luật pháp quốc gia hay luật pháp quốc tế hiện hành; mà cũng không bị tuyên phạt một hình phạt nặng hơn hình phạt được áp dụng trong thời gian phạm pháp. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 12:
Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tư, gia đình, nhà ở, thư tín, hay bị xúc phạm đến danh dự hay thanh danh. Ai cũng có quyền được luật pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm ấy. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
Bài 13:
1) Ai cũng có quyền tự do đi lại và cư trú trong quản hạt quốc gia. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
2) Ai cũng có quyền rời khỏi bất cứ quốc gia nào, kể cả quốc gia của mình, và có quyền hồi hương. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 14:
1) Khi bị đàn áp, ai cũng có quyền tìm nơi tị nạn và được hưởng quyền tị nạn tại các quốc gia khác. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
2) Quyền này không được viện dẫn trong trường hợp sự truy tố thực sự chỉ căn cứ vào những tội trạng không có tính cách chính trị hay vào những hành động trái với mục đích và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 15:
1) Ai cũng có quyền có quốc tịch. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
2) Không ai có thể bị tước quốc tịch hay tước quyền thay đổi quốc tịch một cách độc đoán. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 16:
1) Đến tuổi thành hôn, thanh niên nam nữ có quyền kết hôn và lập gia đình mà không bị ngăn cấm vì lý do chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ có quyền bình đẳng khi kết hôn, trong thời gian hôn thú cũng như khi ly hôn. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
2) Hôn thú chỉ có giá trị nếu có sự thuận tình hoàn toàn tự do của những người kết hôn. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
3) Gia đình là đơn vị tự nhiên và căn bản của xã hội, và phải được xã hội và quốc gia bảo vệ. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 17:
1) Ai cũng có quyền sở hữu, hoặc riêng tư hoặc hùn hiệp với người khác. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
2) Không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 18:
Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với người khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 19:
Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 20:
1) Ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách hoà bình. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
2) Không ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội đoàn. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 21:
1) Ai cũng có quyền tham gia chính quyền của quốc gia mình, hoặc trực tiếp hoặc qua các đại biểu do mình tự do lựa chọn. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
2) Ai cũng có quyền bình đẳng tham gia công vụ trong nước. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
3) Ý nguyện của quốc dân phải được coi là căn bản của mọi quyền lực quốc gia; ý nguyện này phải được biểu lộ qua những cuộc tuyển cử có định kỳ và trung thực, theo phương thức phổ thông đầu phiếu kín, hay theo các thủ tục tuyển cử tự do tương tự. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 22:
Với tư cách là một thành viên của xã hội, ai cũng có quyền được hưởng an sinh xã hội, cũng như có quyền đòi được hưởng những quyền kinh tế, xã hội và văn hoá cần thiết cho nhân phẩm và sự tự do phát huy cá tính của mình, nhờ những nỗ lực quốc gia, sự hợp tác quốc tế, và theo cách tổ chức cùng tài nguyên của quốc gia. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 23:
1) Ai cũng có quyền được làm việc, được tự do lựa chọn việc làm, được hưởng những điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi và được bảo vệ chống thất nghiệp. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
2) Cùng làm việc ngang nhau, mọi người được trả lương ngang nhau, không phân biệt đối xử. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
3) Người làm việc được trả lương tương xứng và công bằng, đủ để bảo đảm cho bản thân và gia đình một đời sống xứng đáng với nhân phẩm, và nếu cần, sẽ được bổ sung bằng những biện pháp bảo trợ xã hội khác. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
4) Ai cũng có quyền thành lập nghiệp đoàn hay gia nhập nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 24:
Ai cũng có quyền nghỉ ngơi và giải trí, được hưởng sự hạn định hợp lý số giờ làm việc và những ngày nghĩ định kỳ có trả lương. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 25:
1) Ai cũng có quyền được hưởng một mức sống khả quan về phương diện sức khỏe và an lạc cho bản thân và gia đình kể cả thức ăn, quần áo, nhà ở, y tế và những dịch vụ cần thiết; ai cũng có quyền được hưởng an sinh xã hội trong trường hợp thất nghiệp, đau ốm, tật nguyền, góa bụa, già yếu, hay thiếu phương kế sinh nhai do những hoàn cảnh ngoài ý muốn. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
2)Sản phụ và trẻ em được đặc biệt săn sóc và giúp đỡ. Tất cả các con, dầu là chính thức hay ngoại hôn, đều được hưởng bảo trợ xã hội như nhau. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 26:
1) Ai cũng có quyền được hưởng giáo dục. Giáo dục phải được miễn phí ít nhất ở cấp sơ đẳng và căn bản. Giáo dục sơ đẳng có tính cách cưỡng bách. Giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp phải được phổ cập. Giáo dục cao đẳng phải được phổ cập cho mọi sinh viên trên căn bản bình đẳng, lấy thành tích làm tiêu chuẩn. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
2) Giáo dục phải nhằm phát huy đầy đủ nhân cách, tăng cường sự tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản; phải đề cao sự thông cảm, bao dung và hữu nghị giữa các quốc gia, các cộng đồng sắc tộc hay tôn giáo, đồng thời yểm trợ những hoạt động của Liên Hiệp Quốc trong việc duy trì hoà bình. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
3) Cha mẹ có quyền ưu tiên lựa chọn giáo dục cho các con. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 27:
1) Ai cũng có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, thưởng ngoạn nghệ thuật, được hưởng các tiến bộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
2)Ai cũng được bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ những sản phẩm khoa học, văn học hay nghệ thuật của mình. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 28:
Ai cũng có quyền được hưởng một trật tự xã hội và trật tự quốc tế trong đó những quyền tự do ghi trong Ba Mươi Bài Thơ Tình này có thể được thực hiện đầy đủ. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 29:
1) Ai cũng có nghiã vụ đối với cộng đồng trong đó nhân cách của mình có thể được phát triển một cách tự do và đầy đủ. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
2) Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng, những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
3) Trong mọi trường hợp, những quyền tự do này không thể hành xử trái với những mục tiêu và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
Bài 30:
Không một điều khoản nào trong Ba Mươi Bài Thơ Tình này có thể giải thích để cho phép một quốc gia, một đoàn thể, hay một cá nhân nào được quyền hoạt động hay làm những hành vi nhằm tiêu hủy những quyền tự do liệt kê trong Ba Mươi Bài Thơ Tình này. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam]
 
 
----------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018