thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
eL.
Buổi chiều cơn dậy mùi từ thể trạng sâu khắm của mụ
 
Mụ lê lết qua những ngày gieo       gió
Áo rách váy        rách
Mỏi chẳng           buồn kéo lại
Hái chẳng đủ cong để         kịp gặt          bão
Nhưng hạt gai hạt          cỏ dại hạt giả         nhại hạt mị ái hạt rỗng         rột hạt thui chột hạt tai       ương
Nhiều lần mụ tự hỏi mình đã        lén rải thêm những hạt         bất nhân nào thốc vào trong gió lớn
Đầu độc cả        một nhân loại dễ dãi đến điên          rồ
Cắn dập         lưỡi nhiều buổi chiều
Mụ bứ mụ
Bứ thân thể rệu rã cơ          quan nào cũng có vấn đề tổ         chức nào cũng mục ruỗng cá         thể nào cũng sâu mọt
Cơn chết ngứ xông         máu thối từ          những tiếng nói
Tổng thể trổ đầy những mầm         mống dặt dẹo
Mụ lúng búng lục         khục sằng         sặc suýt chết
Có đứa bảo mụ mày          tự ngắt quách cầu         giao đi
Trung ương dứt dây thì tiêu          bản ngay bầy cơ          quan cơ         sở cơ         hội cơ         may bám         đuôi kí sinh trùng
Ôm rơm nặng          đũng
Có đứa lại        xúi mụ đường         cùng thì đành cưa         nòng bán súng
Mụ bán quách         mụ đi
Cái đứa nào ngu nó nhảy vào sở         hữu thì nó tự        túc thu chi
Chẳng phải đau đầu cải         tổ cải         tiên làm chuyện giả         danh bé khoẻ bé sạch bé        giãy đành đạch khùng         điên làm chi cho nó tổn khí hao niên
Làm kháng chiến mà        cứ tính chuyện bắn tiểu         liên
Thực tình mụ cũng đã       bóp vẹo cái đầu to óc        như trái nho nghĩ ngợi tính toan muốn nát cả mặt         tiền
Teo một vài thứ eo         hẹp di truyền và rụng một vài thứ lủng         lẳng có thể
Đưa thêm một số cơ quan di sản         quốc gia vào tình trạng tin bão khẩn         cấp cơn bão số 3         toàn phần báo động
Tuy thế mụ may        mắn không mắc         bệnh to gan 
Để cảm tử ghé răng         cắn chốt dũng sĩ        đánh          bom mình
Ú ớ bóp         cổ kêu ca cẩm cử         vài tiếng cho thiên hạ biết         mình đoan chính
Rồi mặc xác gã        mệt mỏi mịt mù mông         mênh mày mò xâm chiếm
Tự nhủ lòng còn         biết cái làm sao âu         cái gì cũng có         khoái cảm của nó
Trong cơn đau đớn bị đè        bẹp vùi         dập quằn         quại đôi lúc hưng hưng        phấn tiết cũng biết vùng         lên
Mụ ngửi thấy mùi mục ruỗng tinh         khiết nồng nàn chiết        lọc từ nguồn mạch        ngàn năm ẩn        sâu trong lòng da         thịt mụ như tách         đá hoá rồng quấn        khố thăng hoa
Lẳn bẳn khắm
Không         rõ là mùi bùn         hay mùi mắm
Mụ bùi thật         là ngùi ngẫm ngợi
Vần đề ở chỗ mụ đã        không biết mình         thuộc trung ương hay cơ sở để quán          triệt cách điều tiết trọng trách
Đâu thể dung thứ cho một sự hỗn         loạn chức năng tổng cục
Mụ quyết         định tổ chức họp         báo tuyên bố bó tay
Bó tay ở đây        có nghĩa là gửi        gió cho mây ngàn bay
Vô can với vấn đề hố         thẳm
Trung ương cơ         sở mạnh ai nấy sống mặc         sức mà vần
Tuyên bố xong rồi mụ mới nhận          thấy mình sáng         suốt nhân dân
Chuyện của muôn đời tớ         đã cố hết        sức rồi để đến lượt đời         sau con cháu cố
 
SG 29/05/06
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021