thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khởi điểm & chung cuộc
 
Mọi chúng ta đều là một khởi điểm
êm đẹp, hung dữ, khổ hạnh, bi tráng, tù tội, hèn mọn, cao thượng, vương giả hay gì gì đi nữa
 
Mọi khởi điểm đều mở ra những chân trời
ở đó, cuộc khởi hành có thể âm thầm mà không cần phải đánh dấu bằng loa phóng thanh
hoặc chứng minh bằng sự sống hay cái chết
 
Chúng ta không cần phải la lối: “tôi đang có mặt”
hay “xin quí vị dành cho tôi sự tôn trọng xứng đáng”
vì thân xác luôn mục ruỗng, cái đầu luôn bị thu hẹp, cái miệng luôn ba hoa bép xép
về mối liên hệ gia phả giữa thú vật và con người
về sự bất tương xứng giữa cuộc đời và trò chơi xảo quyệt
 
Mọi khởi điểm đều dẫn chúng ta đi qua những vòng tròn lẩn quẩn của thế gian, những đường bay của tên lửa, những tiếng gầm thét của trọng pháo và sự trương phình của hình nấm huỷ diệt
 
Mọi khởi điểm đều dẫn đến chung cuộc
cái chết luôn toàn thắng
 
11/04
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018