thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
tự/sự
 
Tự nói về chính mình là tự nhét đầu vào lỗ những {sự kiện/sự vật/sự sống/sự chết/sự còn/sự mất/sự thành/sự bại} - nhưng chưa bao giờ điều này tự nó đạt đến tự ngã - nguyên bản
 
 
Tự nói về kẻ khác là tự đánh rắm vào mồm những sự vụ liên quan đến hành động/thái độ {tự mãn/tự thú/tự tử/tự ý/tự kiểm/tự phát/tự sát} - nhưng chưa bao giờ điều này tự nó đạt đến trạng thái tự nhiên - toàn diện
 
 
Tự nói về kẻ khác hoặc chính mình là tự xoa đít hành động/thái độ hư cấu khi sử dụng con đĩ ngôn ngữ một cách {tự tung/tự tác/tự phê/tự giác/tự nguyện} - nhưng chưa bao giờ điều này tự nó đạt đến tiền đề căn bản của tự do - tuyệt đối
 
 
Đại khái là thế / Tự thân hưởng thụ {ăn/ngủ/đụ/ ỉa} / Sự thật {đời sống/văn chương} vẫn còn đang tiếp diễn...
 
 
8.6.2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018