thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG TỰ DO (Thông báo số 2)

 

 

GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG TỰ DO

Thông báo số 2

 

Tiếp theo “Thông báo số 1”, Tổ Chức Yểm Trợ Nhân Quyền (HRRF) và trung tâm văn học nghệ thuật Tiền Vệ xin phổ biến các điều lệ tham dự Giải Thưởng Văn Chương Tự Do (2017) như sau.

Giải Thưởng Văn Chương Tự Do (2017) đón nhận mọi tác phẩm (viết bằng tiếng Việt) đáp ứng đúng với tinh thần mà ban tổ chức giải thưởng đã nêu ra trong “Thông báo số 1” và thích hợp với những quy định được nêu ra dưới đây:

1. Tác phẩm tham dự giải thưởng phải là tác phẩm chưa từng được xuất bản hay phổ biến qua bản in hay trên các trang mạng.

2. Số lượng tác phẩm tối thiểu cho mỗi tác giả tham dự:

- Văn xuôi: 1 tiểu thuyết, hoặc tối thiểu 5 truyện ngắn / tuỳ bút (tác giả có thể gửi từng chương tiểu thuyết, hay từng truyện ngắn / tuỳ bút cho đến khi đủ số lượng).

- Thơ: 1 tập thơ, hoặc tối thiểu 10 bài thơ (tác giả có thể gửi từng bài thơ cho đến khi đủ số lượng).

- Tiểu luận: 1 tập tiểu luận, hoặc tối thiểu 5 tiểu luận (tác giả có thể gửi từng tiểu luận cho đến khi đủ số lượng).

3. Ban tổ chức sẽ bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày 15/6/2017 cho đến ngày 15/11/2017.

4. Khi gửi tác phẩm tham dự, tác giả cần ghi rõ “tác phẩm tham dự Giải Thưởng Văn Chương Tự Do 2017”, và gửi về hộp thư: mail@tienve.org

5. Những tác phẩm được chọn qua vòng sơ khảo sẽ được đăng tải trên trang mạng Tiền Vệ một cách bình thường (và ban tổ chức sẽ không ghi chú rằng đó là những tác phẩm tham dự giải thưởng). Chỉ sau khi kết quả giải thưởng đã được công bố, thì ban tổ chức mới công bố danh sách các tác phẩm đoạt giải.

6. Ban tổ chức được giữ bản quyền các tác phẩm đã qua vòng sơ khảo, và được quyền chọn lựa các tác phẩm có giá trị để xuất bản thành tuyển tập sau khi công bố kết quả giải thưởng.

 

Thành phần Ban Giám Khảo gồm có:

(Việt Nam) Trần Tiến Dũng, Mai Sơn; (Hoa Kỳ) Trần Trung Đạo, Thận Nhiên; (Úc châu) Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Ngọc-Tuấn.

 

Trân trọng,

Tổ Chức Yểm Trợ Nhân Quyền (HRRF) và trung tâm văn học nghệ thuật Tiền Vệ.

Sydney, ngày 11 tháng 6 năm 2017

 

_____________

Địa chỉ điện thư: hrrfteam@hrrf.orgmail@tienve.org

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018