thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một sự bắt đầu lại
 
Tôi ngồi xuống
sinh mệnh chảy ròng ròng dưới háng
tinh chất đời sống chưa kịp can dự vào mạch máu đã bị đào thải
quá sớm so với tuổi thọ của chúng
 
Tôi muốn hát về những con đường ngày xưa
những con đường đã chứng kiến bao nhiêu sinh mệnh: khô, nước, nhão, lỏng đủ loại
 
Tôi muốn chùi lấy những sinh mệnh ấy bằng bài thơ tôi
hoặc giẻ rách cũng được
và bắt đầu lại
từ đầu
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018