thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
muôn và một
 
muôn ơn người/đời/trời — nhặt một phôi chữ       ủ mầm ý niệm
đặt vào lòng tay hòn than cháy đỏ. thử vuốt ve
sờ nắn, cân, đo, đong, đếm, và hình dung:
 
... muôn chất màu vỏ ốc — nhuộm thắm một chân trời cổ lục;
muôn lời nguyền bóng tối — kết nối một bình minh sợi chỉ hồng;
muôn lá cây vả vườn địa đàng — buộc quanh hông một chữ A & E;
muôn cánh bướm sặc sỡ — phô diễn một mùa xuân trác tuyệt;
muôn khúc ruột người / động vật — xe một sợi dây tơ, phối thơ nhạc
hoà đàn... và tưởng tượng:
 
muôn giọt máu chảy về tim — điểm trang cho một mùa đông — nụ cười;
muôn sông hồ trổ nhánh — vỗ bờ một chùm sóng lời trăn trở
thác đứng, ngồi, thở than... và tái tưởng tượng:
muôn thi ảnh hư cấu — xoá mờ nếp gấp một thực tại sát sườn hiện thực:
muôn xác chữ trần truồng, 3 chìm 7 nổi treo đầu tiếng nấc nghẹn rừng cây
muôn hồn chữ 9 lênh đênh, vất vưởng — không rời xa một đáy cùng địa ngục...
muôn lý trí mây đen vần vũ — dự báo một mưu toan cơn bão ẩn dụ
sấm đột nhập vào thế giới nội tâm, xoáy gió xáo động bản thể
mùa rách nát hoang tàn hoán dụ, số phận lãng mạn trôi lăn
thời gian tượng trưng te tua, gãy đổ...
 
ai bảo, nội thất       đá mẹ hoa cương       co... thắt... không đau?
giọt mặn lưu vong       bên ngoài nguồn cội, tan hoà vào bốn biển:
có sự sống xót xa nổi trôi bạo liệt của chúng đấy chứ!
ngoại trừ, lòng tay ta máu lạnh
rơi vào một ngày đông, hoá băng, vô cảm.
 
4.2012
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021