thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Về thơ
 
Tuy chủ đề chính của thơ vẫn là thơ,
Bạn không nên viết về thơ trong thơ.
Bạn cũng không nên đặt tên con mình
Là “Thi Thơ” hay “Thơ Thơ.”
 
Thậm chí tôi rất ghét thơ,
Tất cả thể thơ trên thế giới.
Tôi chỉ thèm mút tủy thơ.
 
Khi làm thơ tôi luôn luôn cởi truồng
Ðể tiện trét bùn vào mặt thơ,
Cái mặt diêm dúa, dễ thương của thơ.
 
Cuối cùng, thơ chỉ là những chùm chữ
Vừa cô đọng vừa bất ngờ
Như nửa-người-nửa-tuyệt-vời.
 
Khi tịt từ, bạn phải lắng nghe, lắng nghe…
Bạn phải chôm chữ.
 
Tôi thì quen thỉnh chữ từ đáy quần,
Từ gót giầy cao gót của phụ nữ,
Từ bàn chân đen của tất cả loài mọi.
 
Hãy bới chữ từ cổ họng của những người tù oan mạng sắp bị xử tử.
 
Hãy vồ chữ từ những quần xi-líp hồng (hồng) của gái trinh.
 
Hãy chặt chữ từ cái mỏ huyênh hoang của độc quyền.
 
Nếu làm thơ
Thì chỉ nên bợ đít thơ thôi,
Không được thờ ma nào khác!
 
Nếu làm thơ
Mà không lộn ngược thơ ra
Thì không nên làm thơ.
 
Tất cả các thơ kiêng cữ
Đều là thơ cục cứt!
 
Thơ tiền chiến/thời chiến/khẩu hiệu/
Thơ lầy nhầy/thơ thẩn/thơ ướt/
Thơ mộng du/đèn cầy/thơ ma
Chảy òng ọc 10,000 trang
Mùn phùn, phất lệ,
Ðơn điệu, đu đưa,
Ðã làm nhèm nhẹp bao nhiêu cặp vú lép?
 
Làm sao để giải phẫu hoàn toàn
Vành tai tiếng Việt?
 
Anh Ba vắt giòng!
Tôi chỉ anh một lần cuối:
Không có gì khó tưởng tượng
Hơn một nhà lao không vách.
Không có gì khó tưởng tượng hơn
Một nhà lao không vách.
Không có gì khó tưởng tượng hơn một nhà lao
Không vách.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018