thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những bút tích của Diễm Châu

 

Những bút tích của Diễm Châu dưới đây do nhà thơ Hoàng Ngọc Biên gửi đến Tiền Vệ vào ngày 3 và 4 tháng 1, 2007. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà thơ Hoàng Ngọc Biên, và xin được giới thiệu cùng bạn đọc.
Tiền Vệ

 

Bản dịch nháp bài thơ “Đoản ca” của Joseph Brodsky qua nét bút của Diễm Châu:

 

 

Diễm Châu vẽ hai bức tranh dưới đây bằng bút màu tại tư gia của Hoàng Ngọc Biên ở Sài Gòn, rồi nhét vào trong bộ từ điển Larousse (2 cuốn). Khi sang định cư tại Mỹ, Hoàng Ngọc Biên đã mang bộ từ điển theo, nên hai bức tranh kỷ niệm được đi cùng.

 

 

Diễm Châu vẽ bức trên đây vào lúc 9 giờ 10, tối ngày 29 tháng 4 năm 1975. Dưới bức tranh, ông ghi: Saigon, S. VietNam -- WHERE ARE YOU NOW, LOVE? (Sài Gòn, miền Nam Việt Nam -- BÂY GIỜ EM Ở ĐÂU, EM YÊU?). Bức tranh này đã được Hoàng Ngọc Biên sử dụng làm phụ bản ở trang 19 của tập thơ biển ngày đêm (Tủ sách Thơ, Trình bầy, 1999).

Mười phút sau đó, lúc 9 giờ 20, tối ngày 29 tháng 4 năm 1975, Diễm Châu vẽ bức dưới đây:

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018