thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mục "đối thoại / độc thoại"

 

Thưa văn/thi hữu và độc giả,

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu giãi bày và trao đổi tư tưởng trong sinh hoạt văn học nghệ thuật, Tiền Vệ vừa chuyển mục "sổ tay" thành mục "đối thoại / độc thoại". Những bài viết có sẵn từ trước trong "sổ tay" vẫn được giữ nguyên vì đều là những mẩu độc thoại hay đối thoại.

Mục "đối thoại / độc thoại" nhận đăng những bài viết dưới dạng văn xuôi và thơ của văn/thi hữu và độc giả muốn góp tiếng nói của mình vào những vấn đề liên hệ trực tiếp đến sinh hoạt văn học nghệ thuật.

Mục "đối thoại / độc thoại" là một diễn đàn của những ý tưởng thú vị và bổ ích, ngay cả những ý tưởng có thể gây tranh luận.

 

Mời văn/thi hữu và độc giả tham gia.

 

Tiền Vệ

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018