thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tự thú
 
đàn ông đàn bà
dăm ba cuộc tình
đặng và không đặng
tự hào
                tào lao
tôi chua hề dám đá người đàn ông nào
                                nhẹ nặng
vài ba mối
                chỉ rối
tháo gỡ
                im lặng
tôi sinh ra
                là
để yêu thương đàn ông
chân không mang giày săng đá
không thể đá
cách mạng nên khoan hồng

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021