thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ba tiếng trống
người nằm trong bóng đêm
đen dài của bóng
mắc đôi sợi chỉ
em bé nấp dưới vầng trăng đen
tiếng thức giấc . . . đàn gà
ồ! sự bắt đầu kia
hay con sông cuối cùng . . . một tiếng
bùm bum . . . chát
một khúc thở đã qua
cây dùi
thùng gỗ
mảnh da tươi đã đứt
những đốm sáng trên kia . . .
cái gọi là 'sao' chăng
im lặng đeo đuổi đường về cực nam
 
trưa hé giờ ngọ-mùi-thân
con trâu cõng nặng sợi lúa
'hoà nhi bất đồng'
lão từ - từ của lão
tử lão - lão tử ho hen
hữu thanh - vô thanh
bây giờ hay ao hồ tiền kiếp
 
(5/98)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021