thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khát
 
oi
     bức
             khát
thở đắng
                 gió chướng
                                   khô
trời
        chìm
                  vực cạn
chạy hối hả mồ hôi đầm đìa ngực
ngã
        té
                sướt
                        nâu
                                đá
biển
                nổi cồn
                                xanh
mí nước
                vốc ngụm
bầy phù sa
                        mặt đỏ
                                        man rợ
về
        phố hương
                              hoang bụi
        chân kiễng
ngắm
            khát
                   eo
                         thắt
                                   thon
                                   đẹp
                                                lộng lẫy
                                                           ngực
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021