thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hát mọi, rừng
đẹp thổ
đêm khua chàm
hát mọi
bức thúc
lời rừng
trầm u
ruột gỗ đau quằn
hơi thở đất
đồng         hoang         trống
lòng khe                                con mùa
non                                         đi
cơn dã thú                                sừng sững
chuyển mình
trăng đục
bầy quạ                hát mọi
nhảy tạt
bìa rừng

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021