thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
30-4 (vài chi tiết nhỏ nhìn từ một phía)
 
Thử sắp xếp
và nhớ lại
30 tháng 4 chúng ta làm gì ?
 
C. (b.70) đang ở truồng, đứng đái góc tường.
dưới những lỗ đạn
trưng bày như một sản phẩm mỹ thuật sắp đặt
nối vòng tay lớn.
 
M. (b.39) ngửa cổ. Nuốt tất cả chữ xuống
đường ruột. Những thứ không thể
tiêu hóa và bài tiết.
Đó là ngày mọi người như hắn đều bị sình.
 
G. (không nhớ ngày/tháng/năm sanh mình)
vẫn làm thơ. Cu & cái, gái & gú, lặc & cồn, vân vân.
trí nhớ bị ruỗng dần / tan / hóa lỏng.
chỉ thèm ôm một cái đít mênh mông…
 
Còn lại. Tất cả đều phế liệu
trong cái gạc tàn bốc mùi
(mỗi người tự gạc lấy giấc mơ mình).
...........................................................
29. Bữa Tiệc Cuối Cùng.
Chuông nhà thờ đổ một chiều dài
thoi thóp.
Mọi người hóa
tháng 4.
30 (& sau đó). Mọi người thành biển.
Tất cả bao tử bị đổ vào nhà xí công cộng trái đất.
Lịch sử
là cuộn giấy vệ sinh
để chùi mỗi ngày.
 
30 năm
chúng ta vẫn chùi chưa hết
giấy.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018