thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tháng xám
Bẻ gập cái nhìn xa
đôi lòng va chạm
đêm bài tiết những đọt đời
lửa rùng mình nứt ngọn
hớp rượu 2 giờ sáng
ai nói ngàn ly không say
xạo.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021