thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khóc Tây Tạng
 
Tây tạng
tang tậy
tẩy tan
tan đàn xẻ nghé
nghé con
bê con
bê thui
bia hơi
nhậu nhẹt
có ai nhớ tây tạng không
còn ai thương em gái tây tạng không
 
Lạt ma
ma lạc
dân ông lạc xứ ấn
ông lạc trời tây
tây tạng
lạt ma
ma hời
hời ơi
có ai khóc tây tạng không
còn ai khóc tây tạng không
 
Điểm nóng vừa dời qua bàn khác.
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018