thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
[Nỗi] buồn của thơ hôm nay
 
Trong tập thơ Ở nơi ấy [thơ thời cuộc]
 
thưa quý đại biểu                 dạ kính anh
chúng ta      phấn khởi hồ hởi                         lâu đời
vô cùng to lớn           dạ                xin lỗi
[kiểm duyệt bỏ 2 chữ]
alô         1         2        3       1       2       3       thử máy
 
nền thi ca ngàn năm                 nhiệt liệt
[kiểm duyệt 2 dòng]
 
niềm tự hào                   
sứ mệnh                     hôm nay và mai sau
trăn trở đầy      tính                  chiến lược
kiên trì                    khắc phục
[kiểm duyệt 5 chữ]
truyền thống     vượt chỉ tiêu     phong phú
 
hoa sữa mấy mùa em nghiêng nỗi nhớ
ọ ẹ miệt mài ru mãi ngàn thu
 
e hèm                  thống nhất trong đa dạng
thưa anh [kiểm duyệt 1 dòng rưỡi]                     dạ em xin trân trọng
thơ quần chúng ngang tầm             thời đại
anh có                 chỉ đạo gì              không
[kiểm duyệt một đoạn]
 
vâng         tôi nói        phải triệt để              sáng tạo
nhập vào              dòng chảy của nền thơ                     thế giới
 
kính thưa                       thành công tốt đẹp.
 
 
__________
Chú thích:
Bài thơ “[Nỗi] buồn của thơ hôm nay” ở trên nằm trong series 24 “Những ngày rỗng” trong bản thảo tập thơ Lễ Tấy trần tháng Tư (NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2002) là một trong những bài bị duyệt bỏ. Mới đây, bất ngờ đọc trên Tiền Vệ bài thơ “Hồi thứ ba mươi lăm” của bạn thơ Nguyễn Hoàng Nam, tôi thấy có sự tương đồng rất lạ.
 
Viết “Hồi thứ ba mươi lăm”, chắc chắn Nguyễn Hoàng Nam chưa đọc bài thơ trên của tôi. Dĩ nhiên bài thơ của anh nén và cô đọng hơn, do đó, hay hơn. Tư tưởng trung bình… gặp nhau là vậy!
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018