sách
bầu trời lông gà lông vịt
Ông đồ chơi

Trốn như chim ông ngồi ngủ trong bóng cây đồ chơi
Vào giờ có thể quên tiếng động và màu sắc đồng tiền
Linh hồn và thể xác đám đông lam lũ mở chỗ trống ông ngủ
Cây đồ chơi bằng tầm vông cột cắm ở yên sau
Là hành tinh được nhìn thấy lần đầu
Là hành tinh ông chở về bằng chiếc xe đạp cũ
Trốn như chim
Ông ngồi ngủ trong cái tổ rách
Vào giờ âm thanh và màu sắc tinh khôi trò chuyện với những đứa trẻ nghèo
Những đứa trẻ trốn khỏi sự trì kéo, la rầy để bay...
Chúng đến từ chân trời đè nặng trên mái nhà thấp nóng
Chúng xô ngã cây đồ chơi và hái !
 
Trốn như chim ông không thể thức
Ông chìm trong vũng tiếng ồn tinh nghịch của đám trẻ
Ngủ để quên cơn đói
Ngũ để quên lốp xe bể
Không vì mảnh chiếu ở chỗ trọ đêm nay sẽ bị vứt ra đường mà ông thức
Ông ngủ dưới cây đồ chơi đã trơ trọi
Đời ông như mô đất buồn trồi lên
Khi những đứa trẻ lại bay về bãi hoang nơi bình minh và hoàng hôn đang bỏ trốn

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021