sách
bầu trời lông gà lông vịt
Trước cổng đóng gió

Trong hành vi cưỡng đoạt điều không thể
Đêm bệ vệ khép cổng
Giữa rừng cây cúi rạp
Giữa bầu trời không thể nhốt và ánh sáng không thể giữ
Cánh cổng đóng – đóng lại – đóng trước gió
Chúng ta và chỗ nằm của chúng ta
Bị ném ngoài gió
 
Tôi nhìn lại đêm trên đầu và hơi thở căng trải
Ý thức rách
Nhìn lại đêm trước mặt
        tô thâm mắt các bà vợ
        đọng thâm môi bạn bè
        lõm thâm bụng các nhà thơ và trẻ
Nhìn lại đêm từ gáy
        nắm tay cầm chuôi
        ngón trỏ cong siết
        và cú đạp ...
 
Tôi lăn ra chiếm chỗ nằm
Và lún theo người nằm trước
Chúng tôi trôi ra phía quảng trường
Tự nghĩ là loài cá
Nhầm tưởng tiếng giày kinh động đã lùi khỏi ký ức
Và trồi lên một linh hồn không thoát
Trước cánh cổng đóng gió
Chúng tôi thò đầu như loài giun cụng cửa thiên đàng
Nhún nhảy – vung tay
Ngây thơ hơn nữa
Dễ tin thay! cái chúng tôi thực có
Trước hai cánh sắt, song nhọn, nền mầu
Trước ánh đèn soi những cụm từ
Nơi đây:
Tượng đài giáo điều đang sợ lạnh
Gió không được phép vượt qua!

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021