sách
bầu trời lông gà lông vịt
Vay và thế chấp

Tặng thầy Cù An Hưng
Người ta nói: cái ngân hàng lớn bên phải con sông kia là của một tay pê-đê        lãi suất cho vay rất thấp        tôi đi đến đó với một vết thương            tài sản của sự sai lầm            tôi muốn đổi thành tiền          mẹ tôi cần món tiền này cho tuổi già và cái    chết            ngân hàng có sẵn đưa ra cho vay nhiều thế hệ đàn bà        những cái hang dự trữ định mức lý tưởng khác nhau nhưng lãi suất nhất thiết phải là những hình nhân cùng              màu        tôi đến ngân hàng đó với môït cái vòi da        cục đá của tôi bị hút vào     - tài sản thế chấp hoàn hảo-         nhưng cái khoảng tiếng nói mà tôi được vay chỉ vừa đủ cho cái điên tưng tửng        mẹ nó!        tôi cần vay tiếng sấm gọi mưa để làm sạch hệ thống vệ sinh công cộng đảm bảo lời nói thật của những nấm mồ đang chen lấn thế chấp cơn mê.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021