sách
bầu trời lông gà lông vịt
Cạo gió

Hắn chưa phải tay chơi bảnh         người phụ nữ sồn
sồn hắn mới mua nước nôi đầy đủ          người đang
rẻ               hắn thích bàn tay được lau sạch bằng da
người         hắn              những ông chủ mới          cô
gái           khối thịt xanh mét              hắn lấy cô từ xí
nghiệp phá sản               cô tươi nhờ dầu Nhị thiên
đường        cô được cho ăn ngày ăn đêm        cuối
tháng hắn bỏ nửa thùng bia cho cô gởi về quê nuôi
mẹ    hắn chọn cô chỉ để cạo gió        những đường
gió đầy chất dinh dưỡng trên thân thể hắn
đường chân trời giông bão         thực phẩm cho cái
miệng          chỗ chôn của hy vọng.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021