sách
bầu trời lông gà lông vịt
Ðám cúng

Thành phố         một cái mâm         Mỗi ông quan là một cái cổng           những con heo hoa đỏ        heo đi tìm mùi thơm trong cái miệng        để được ăn người đi đám phải nhất trí luật:
1-        Iả vào chỗ gối đầu
2-        Đái giơ chân
Tôi không tìm ra thằng con trong đám           nó đã khạc cái đám cúng này ra khỏi miệng      cảm ơn ông Địa     nó đã nói thứ tiếng của nó cho cơn đói         tôi bò theo đàn kiến tranh đoạt cây tăm xỉa răng           những bánh màu máu là thứ tôi được trả công          những con tàu thực phẩm trở lại      những cái mâm ăn xếp thành con đường      con heo được vỗ béo để đè bẹp ý thức        con heo hát      ngôn ngữ phát từ lỗ đít
        Con đường... con đường đi đến tương lai
        Cái roi trong tay ông chủ đám.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021