sách
bầu trời lông gà lông vịt
Bầu trời lông-gà-lông-vịt

Bầu trời ngộp lông-gà-lông-vịt          tiếng hắt xì nặng mùi    ngũ vị. Những trường học trên lửa, người người được học về nỗi sợ, những bài học kéo dài từ đêm trước qua đêm sau            mỗi đêm nỗi sợ luyện thành một thanh gươm cắm trên đầu một   người        một nơi gió réo. Nỗi sợ! Đó là thứ nhạc tôi muốn nghe        không phải lúc nào cũng hay nhưng là thứ nhạc an toàn.      Tôi nghe dài dài        tôi nghe tới chỗ sự chết và tên tội phạm ý thức chỉ muốn trả lại những cái xác.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021