sách
 

VĂN HỌC MIỀN NAM: TỔNG QUAN  (biên khảo - phê bình) -  Võ Phiến
tienve.org, 2005

MÂY BAY LÀ BAY RỒI  (tập thơ) -  Trần Tiến Dũng Trần Tiến Dũng
tienve.org, 2010

TỪ NHỮNG TRỤC NHÌN KHÁC  (tập thơ) -  Nguyễn Vĩnh Nguyên Nguyễn Vĩnh Nguyên
tienve.org, 2010

26LẦNTỜBỜLỜ  (tiểu thuyết) -  Nguyễn Viện Nguyễn Viện
tienve.org, 2007

025-403-888  (tập thơ) -  Lê Nghĩa Quang Tuấn Lê Nghĩa Quang Tuấn
tienve.org, 2003

bầu trời lông gà lông vịt  (tập thơ) -  Trần Tiến Dũng Trần Tiến Dũng
tienve.org, 2003


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021