sách
bầu trời lông gà lông vịt
Ngọt và bùi

Vậy đó ! cái đầu tôi
Hòn đất ném ra cánh đồng
Như thiên thần và trẻ
Tung mình lên trong mưa sữa bình minh
Cái đầu tôi
Khảy mầm trên mặt nước
Bấy giờ, tôi là trái bắp
Trong rẩy bắp đi suốt sự sống qua màu xanh
Gió luồn vào luống – vẫy tay với thời
gian của gió
Chờ ở đó, tôi óng mượt râu tơ
Tự trút áo, tôi lột trần chờ hái
Tôi ở đó như em vẫn còn thấy
Trong bầu trời và ao đầm, chơi cút bắt
với thời gian
Ở đó, tôi chờ gặp lại cái miệng
Cái miệng tròn vòm cung mơ bất tận của em
Và em ngoặm, hút tôi
Trước khi tôi già đến mức chỉ còn biết cãi nhau với
       răng cửa của em
Không sợ trơ trụi cái cùi
Từ rơm rạ, hơi ẩm phân xanh, từ những vết
thương của đất
Tôi thì thầm trên môi em tiếng nói không
cách gì bắt được
Tiếng tôi và em trong giọng nói kia
Bây giờ là tiếng bầu trời
Rằng: Luôn ngọt và bùi là tôi
Tôi tái hiện tôi trong phép lạ của lửa quanh cái
       nồi nấu bắp
Tôi chín để vào trong em...
Vậy đó !
Hạt bắp tôi lúc nào cũng lành
Và quên rất nhanh cái cùi đáng thương của nó.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021