Stafford, William
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Một cách viết  (tiểu luận / nhận định) 
Một người viết không hẳn là người có điều gì đó để nói, mà đúng ra là người đã tìm thấy một tiến trình sẽ mang lại những cái mới chắc hẳn hắn sẽ không nghĩ tới nếu hắn không bắt đầu nói ra. Nghĩa là, hắn không lấy ra từ một nguồn dự trữ; thay vào đó, hắn tham dự vào một hoạt động mang lại cho hắn nguyên một chuỗi những thứ không thấy trước: truyện, thơ, tiểu luận, kịch, luật, triết học, tôn giáo, hoặc—nhưng khoan đã!... [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang] (...)

Viết lách và văn chương: vài ý kiến  (tiểu luận / nhận định) 
Văn chương không phải là bức tranh của đời sống, mà là sự trải nghiệm riêng biệt với dòng chảy và niềm say mê của chính nó... [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang] (...)

Một đêm nghe đài trễ | Thi ca | Ở chỗ thử bom | Ði xuyên đêm  (thơ) 
Bốn bài thơ của William Stafford (1914-1993) — một khuôn mặt thi ca quan trọng trong văn chương Mỹ thế kỷ 20. Nghe này—đây là một đài xa vắng / còn sống sót trong vũ trụ bao la. / Tôi ở lại đây để đưa bạn thông điệp / viết riêng cho bạn... | Cửa của nó mở gần đây. Nó là một cái miếu / bên đường, nó là một cành hoa trong bãi đậu xe / của Lầu Năm Góc, nó nói, “Hãy nhìn quanh, / hãy lắng nghe. Hãy cảm nhận không khí.” ... | Trưa sa mạc một con thằn lằn / chờ lịch sử, khuỷu chân căng thẳng / mải nhìn về khúc quanh trên đường... | Ði xuyên đêm tôi thấy một con nai / chết bên đường dọc bờ sông Wilson. / Thường thì nên lăn chúng xuống hẻm núi... [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018