Chagall, Marc
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

[THƠ CỦA HOẠ SĨ] Tôi ngụ trong đời tôi  (thơ) 
Marc Chagall (1887-1985) hoạ sĩ Nga-Pháp, gốc Do-thái, là một trong những nhà mỹ thuật nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Trong các bức hoạ của tôi / Tôi đã cất giấu tình yêu của mình / Tôi ngụ trong đời tôi / Như cây trong rừng // Rừng nghe tôi nói / Rừng thấy khuôn mặt tôi / Vùi giữa ánh trăng / Như một kẻ đã chết cả nghìn năm... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021