Thanh Tâm Tuyền
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sống, Viết  (tiểu luận / nhận định) 
Mỗi phen cầm bút viết về văn chương — làm một thứ văn chương trên văn chương — tôi hiểu rõ mình đang sống thời buổi khủng hoảng. Văn chương nhất thiết là hồn nhiên, ngây thơ hay không, tôi chẳng rõ. Nhưng đối với tôi khi nó cần trông thấy nó qua phản ánh của nó, không thể phủ nhận là nó đang truỵ lạc, sa đoạ. Nhất là buồn bã... (...)

Bài ngồi  (thơ) 
[Thơ Thanh Tâm Tuyền viết ở hải ngoại] Chiều chiều lững thững lên bãi tha ma. / Trời thu la đà không mùi hương trừ mùi cỏ ngái. / Trong khoé mắt hoen ửng loé góc trời mùa hạ đang lụn. / Những hàng bia lởm chởm sau lưng trên cỏ mượt ngả màu...

Trăng phố buổi sớm  (thơ) 
[Thơ Thanh Tâm Tuyền viết ở hải ngoại] Trăng tròn vàng rộ. Ngày thu, sương thiếp lạnh mỏng. Một người trong xóm tay bồng tay dắt con leo chậm từng bậc cấp nhá nhem trở về nhà sau đêm...

Lên cao  (thơ) 
[Thơ Thanh Tâm Tuyền viết ở hải ngoại] Lên cao không khí thở nhẹ loãng / Thở kín buốt gió địa cực / Theo cơn đồng thiếp lạnh ngời. // Dưới vực hút khói mây xông toả / Dưới sâu xa mặt đất chìm / Vần vụ. Biệt tăm...

Khúc tháng chạp  (thơ) 
Thanh Tâm Tuyền là một trong vài nhà thơ lớn nhất và có ảnh hưởng nhất không những ở miền Nam từ 1954 đến 1975 mà còn của cả nước thời kỳ hậu Geneva nói chung. Thơ của ông, cho đến nay, vẫn còn là một nguồn cảm hứng lớn đối với nhiều nhà thơ có khát vọng đổi mới. Nhân ông vừa mới qua đời (22.3.2006), chúng tôi xin đăng lại một số tác phẩm của ông để bạn đọc cùng thưởng thức. Lần này, chúng tôi vừa tìm lại được bài thơ "Khúc tháng chạp" Thanh Tâm Tuyền viết vào cuối năm 1969. Xin trân trọng gửi đến bạn đọc.

SÁU BÀI THƠ TRƯỚC 1975  (thơ) 
Thanh Tâm Tuyền là một trong vài nhà thơ lớn nhất và có ảnh hưởng nhất không những ở miền Nam từ 1954 đến 1975 mà còn của cả nước thời kỳ hậu Geneva nói chung. Thơ của ông, cho đến nay, vẫn còn là một nguồn cảm hứng lớn đối với nhiều nhà thơ có khát vọng đổi mới. Nhân ông vừa mới qua đời (22.3.2006), chúng tôi xin đăng lại một số tác phẩm của ông để bạn đọc cùng thưởng thức. Lần này, chúng tôi xin đăng lại một số bài thơ đã được đăng tải rải rác trên tạp chí Văn (và sau đó là Giai phẩm Văn) tại Sài Gòn trước năm 1975.

NGÔI NHÀ ĐỎ, TRĂNG HỒNG (6 biến khúc quanh một đề thơ cổ)  (thơ) 
Thanh Tâm Tuyền là một trong vài nhà thơ lớn nhất và có ảnh hưởng nhất không những ở miền Nam từ 1954 đến 1975 mà còn của cả nước thời kỳ hậu Geneva nói chung. Thơ của ông, cho đến nay, vẫn còn là một nguồn cảm hứng lớn đối với nhiều nhà thơ có khát vọng đổi mới. Nhân ông vừa mới qua đời (22.3.2006), chúng tôi xin đăng lại một số tác phẩm của ông để bạn đọc cùng thưởng thức. Lần này, chúng tôi xin đăng lại bài thơ “Ngôi nhà đỏ, trăng hồng” khá dài, gồm 6 đoạn. Bài thơ này vốn được đăng lần đầu trên giai phẩm Văn tại Sài Gòn số ra ngày 27 tháng 11 năm 1972.

Thơ, trích từ LIÊN, ĐÊM MẶT TRỜI TÌM THẤY (1964) [II]  (thơ) 
Thanh Tâm Tuyền là một trong vài nhà thơ lớn nhất và có ảnh hưởng nhất không những ở miền Nam từ 1954 đến 1975 mà còn của cả nước thời kỳ hậu Geneva nói chung. Thơ của ông, cho đến nay, vẫn còn là một nguồn cảm hứng lớn đối với nhiều nhà thơ có khát vọng đổi mới. Nhân ông vừa mới qua đời (22.3.2006), chúng tôi xin đăng lại một số tác phẩm của ông để bạn đọc cùng thưởng thức. Lần này, chúng tôi xin gửi tiếp đến bạn đọc một số bài thơ khác trích từ tập Liên, đêm mặt trời tìm thấy xuất bản vào năm 1964.

Thơ, trích từ LIÊN, ĐÊM MẶT TRỜI TÌM THẤY (1964)  (thơ) 
Thanh Tâm Tuyền là một trong vài nhà thơ lớn nhất và có ảnh hưởng nhất không những ở miền Nam từ 1954 đến 1975 mà còn của cả nước thời kỳ hậu Geneva nói chung. Thơ của ông, cho đến nay, vẫn còn là một nguồn cảm hứng lớn đối với nhiều nhà thơ có khát vọng đổi mới. Nhân ông vừa mới qua đời (22.3.2006), chúng tôi xin đăng lại một số tác phẩm của ông để bạn đọc cùng thưởng thức. Lần này, chúng tôi xin trích một số bài từ tập Liên, đêm mặt trời tìm thấy xuất bản vào năm 1964.

Thơ, trích từ TÔI KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC (1956)  (thơ) 
Thanh Tâm Tuyền là một trong vài nhà thơ lớn nhất và có ảnh hưởng nhất không những ở miền Nam từ 1954 đến 1975 mà còn của cả nước thời kỳ hậu Geneva nói chung. Thơ của ông, cho đến nay, vẫn còn là một nguồn cảm hứng lớn đối với nhiều nhà thơ có khát vọng đổi mới. Nhân ông vừa mới qua đời (22.3.2006), chúng tôi xin đăng lại một số tác phẩm của ông để bạn đọc cùng thưởng thức. Lần này, chúng tôi xin trích một số bài từ tập Tôi không còn cô độc xuất bản vào năm 1956.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018