Pomonti, Jean-Claude
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thư từ thành phố Hồ Chí Minh: THƠ KHÔNG BIÊN GIỚI  (tiểu luận / nhận định) 
Họ còn trẻ, tuổi trung bình cỡ ba mươi. Họ đứng bên lề của hệ thống chính trị, tuyên bố không liên quan gì với tất cả những gì chính thống, của các hội viên Hội Nhà Văn. Nhưng họ không bỏ qua những người này: đó chính là nguồn không bao giờ cạn để họ khiêu khích, giễu, nhại... [Bản dịch của Phan Bình] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018