Nguyễn Liên Quỳnh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

PARIS 11 THÁNG 8 — tiểu thuyết hay truyện cười?  (tiểu luận / nhận định) 
Tiểu thuyết thứ ba của Thuận cho tôi một mẻ cười từ đầu chí cuối, trọn một đêm tháng mười hai, khi Sài Gòn bỗng dưng được ông trời thưởng luồng khí lạnh, mưa rả rích lễ Giáng sinh... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018