Hắc Tâm Khách
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hãy đỡ một chiêu của Tàn Tuyết  (tiểu luận / nhận định) 
... Có thể dùng một câu trong tiểu thuyết võ hiệp mà nói rằng: Đối diện với Nhiếp hồn ma thương của Tàn Tuyết, không có một vị đại hiệp bình luận nào dám tiếp chiêu. Đây thực là điều đáng buồn cho văn đàn Trung Quốc... [Bản dịch của Lưu Hồng Sơn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018