Gold, Michael
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Gertrude Stein: Một kẻ ngu xuẩn trong văn chương  (tiểu luận / nhận định) 
[loạt bài "NHỮNG NHÀ PHÊ BÌNH MÙ"] ... Sự ngu xuẩn trong văn chương của Gertrude Stein chỉ phản ảnh sự điên rồ của toàn bộ hệ thống giá trị của chủ nghĩa tư bản. Nó là một trong những dấu hiệu của sự sụp đổ không thể tránh khỏi đang được viết khắp nơi trên những bức tường của xã hội tư sản... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018