Smith, David
tiểu sử &  tác phẩm 

DAVID SMITH (1906-1965), điêu khắc gia Hoa Kỳ, được xem là nghệ sĩ độc sáng nhất và có ảnh hưởng lớn nhất của thế hệ ông.

tác phẩm

Kiệt tác - Nghệ thuật - Tự do  (tiểu luận / nhận định) 
Khi tâm trí con người được tự do để xiển dương cảm nhận của chính mình qua một tác phẩm nghệ thuật, thì điều đó đi song song với cuộc cách mạng phá bỏ xiềng xích khỏi thân phận chính mình... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018