Goll, Yvan
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cơ thể linh thiêng  (thơ) 
Quê tổ tiên tôi / Nhà xương xiêu vẹo này / Xây trên cát // Trong cặp mắt tôi, họ trông / Những con đường của tôi / Và lá lách của tôi là bếp của họ / Nơi họ nấu bằng mỡ và máu... [Bản dịch của Đinh Linh]

Khuynh hướng Biểu hiện  (tiểu luận / nhận định) 
"Khuynh hướng Biểu hiện, đó là văn chương của chiến tranh và cách mạng, của người trí thức đấu tranh với thế giới của những kẻ quyền thế, sự nổi dậy của lương tâm chống lại sự tuân phục mù quáng, tiếng kêu của con tim chống lại sấm sét của tàn sát và sự im lặng của những người bị áp bức"... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018