Palmer, Michael
tiểu sử &  tác phẩm 

MICHAEL PALMER sanh năm 1943 tại New York City. Sau khi học ở đại học Harvard ông sống ở Âu châu trước khi định cư tại San Francisco cùng vợ và con gái. Năm 1989 ông được trao chức danh Guggenheim Fellow và nhận giải Pen Center U.S.A West Poetry Award. Ông là một nhà thơ thuộc phái L=A=N=G=U=A=G=E.

tác phẩm

Bước vào thơ Bắc Ðảo  (tiểu luận / nhận định) 
Phải chi ngay từ buổi đầu người ta bỏ quên cái đề mục “Thi Sĩ Mông Lung” ở luôn trong tủ hồ sơ của những quan chức văn hoá, nơi xuất hiện lần đầu của những chữ này. Dù có dịch chữ “mông lung” từ tiếng Hoa chính xác đến đâu đi nữa, sang tiếng Anh nó không khỏi gợi lên một thứ chủ nghĩa ấn tượng tân lãng mạn cũ mèm, chẳng dính dáng gì tới tác phẩm của Bắc Ðảo hay của những nhà thơ khác được bao gồm trong tên gọi này... [Bản dịch của Lê Ðình Nhất-Lang] (...)

Tự truyện 3 | Làm vườn ban đêm  (thơ) 
Ðúng, tôi sinh ở đường tên là Kính—như Giấy, Kéo hay Ðá. / Tổ tiên tôi nhiều người không có tay. / Tổ tiên tôi nhiều người dùng bút / theo những cách lạ lùng. / Hồi bảy tuổi tôi cầu nguyện xin hơi thở... | Một độc giả viết để trách / không có điện thoại di động trong thơ tôi, / vậy đây là một cái... [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang]

Mặt Trời  (thơ) 
Viết xuống. Ta đã đốt tất cả làng mạc của họ / Viết xuống. Ta đã đốt tất cả làng mạc của họ và mọi người trong đó / Viết xuống. Ta đã hấp thụ phong tục và cách ăn mặc của họ / Viết xuống. Một từ có thể tượng hình như một cái giường, một rổ nước mắt hay chữ X... [Bản dịch của Đinh Linh]

Độc giả yêu quí | Đoạn mở đầu | Thấu kính | Bầu trời đêm | Bài thơ trong hai phần  (thơ) 
Năm bài thơ của Michael Palmer (1943~), nhà thơ đương đại Hoa-kỳ, lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch Việt ngữ của nhà thơ Cù An Hưng...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018