Kantchev, Nikolaï
tiểu sử &  tác phẩm 

NIKOLAÏ KANTCHEV, nhà thơ Bun-ga-ri, sinh ngày 25.11.1936 tại Biala Voda, một khu làng bên sông Danube. “Có dị ứng” đối với những câu rỗng tuếch của các nhà ý thức hệ ở đại học, ông đã cắt ngang việc học hỏi ở đại học khoa Văn, Sofia. Thi tập thứ nhì của ông, Comme un grain de sénevé, xuất hiện vào năm 1968, trùng với thời gian Hồng quân xâm lăng Tiệp- khắc. Các nhà phê bình chính thức tố cáo ông phạm những sai lầm về ý thức hệ và... mỹ học. Tiếp theo đó là một thời im lặng cưỡng bách kéo dài 12 năm. Bị cấm ngụ cư ở Sofia từ năm 1970, ông về ở làng Petartch, tiếp tục công việc thi ca và bắt đầu nghiên cứu Pháp văn. Vào đầu những năm 1990 tham dự những biến cố đưa tơi việc lật đổ chế độ độc tài Bun-ga-ri.

Là một nhà thơ rất sung mãn, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế và được phiên dịch sang khoảng mười hai thứ tiếng, Nikolaï Kantchev cũng là một dịch giả thơ Pushkin, Blok, Du Bellay, Henri Michaux, Guillevic, Yves Bonnefoy,... Ở Pháp, ông đã có ít nhất là bốn thi phẩm được in bằng Pháp văn: Comme un grain de sénevéAnthologie personnelle do chính ông dịch chung với Marie-Claude và Kenneth White, nhà Actes Sud xuất bản năm 1987 và 1994; L'Acacia blanc de Blanche-ÉgliseMessage du piéton do Denitza Bancheva dịch, nhà Cahiers Bleus in vào các năm 1997 và 2000.

(Diễm Châu biên soạn)

tác phẩm

Kẻ thực hiện trách vụ cao nhất  (tiểu luận / nhận định) 
Cái tiêu biểu cho chế độ độc tài, ấy là nó bao trùm toàn bộ dân chúng trong vòng ôm siết tàn nhẫn của nó. Không một ai có thể thoát khỏi nó. Vòng ôm siết toàn diện này là căn nguyên sự suy đồi xã hội trong đó những người cầm bút, quen biết hay không quen biết, đã sa xuống... (...)

"Ra đời" và những bài thơ khác  (thơ) 
Ba mươi chín bài thơ của Nikolaï Kantchev (1936~) -- một tiếng thơ quan trọng của văn chương Bun-ga-ri đương đại -- lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch Việt ngữ của nhà thơ Diễm Châu...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018