Cage, John
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bất định  (truyện / tuỳ bút) 
[8 truyện trích dịch từ cuốn INDETERMINACY (gồm 190 truyện) của John Cage] ... Mies van der Rohe bảo, “Cái ít nhất là cái nhiều nhất.” Tôi đồng ý với ông hoàn toàn. Nhưng đồng thời, cái làm tôi quan tâm bây giờ là số lượng... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Về MUSICIRCUS  (nhận định âm nhạc) 
Một bức thư John Cage gửi cho Richard Kostelanetz vào năm 1969. Trong đó, ông mô tả diễn biến của nhạc phẩm Musicircus, thực hiện tại University of Illinois vào năm 1967. [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Tại sao sáng tác nghệ thuật?  (tiểu luận / nhận định) 
Điều chúng ta phải làm trong cuộc sống là trở nên trôi chảy với cuộc sống mà chúng ta đang sống, và nghệ thuật có thể hỗ trợ cho điều này... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018