Seifert, Jaroslav
tiểu sử &  tác phẩm 

JAROSLAV SEIFERT (1901-1986) sinh trưởng trong một gia đình nghèo tại một khu phố bình dân của Pra-ha. Học hành dang dở, thời trẻ mưu sinh bằng nghề viết báo. Hoạt động văn nghệ trong nhóm “Devetsil”, chịu ảnh hưởng các nhà thơ siêu thực hồi đầu thế kỷ XX.

Rời đảng Cộng sản Tiệp từ năm 1929; từ đấy bị gạt khỏi sinh hoạt văn nghệ chính thống, tuy vẫn có sách in trong nước – dù bị kiểm duyệt, vì là một nhà thơ được quần chúng rất yêu mến.

Năm 1956, đọc diễn văn yêu cầu phóng thích các chính trị phạm trong nước ; năm 1968, với tư cách Chủ tịch Hội nhà văn, mãnh liệt chống đối việc “bình thường hóa”; năm 1977, ký tên trong Hiến chương 77. Nhiều tác phẩm phải in ở nước ngoài... và lưu hành trong nước theo hình thức samizdat. Đối với nhiều người trên thế giới, Jaroslav Seifert là một thi sĩ của tình yêu, của tự trọng, của đông đảo quần chúng, đem lại “vinh dự làm người” cho các thi sĩ phải sống dưới chế độ tôi đòi...

Tập thơ áp chót của Jaroslav Seifert là Cây dù ở Piccadilly, viết vào năm 1978, không kể tập “Hồi ký” viết một năm sau đó. Tập thơ cuối cùng của ông: Býti básnikem (Là thi sĩ) in năm 1983. Mùa Thu 1984, ông được tặng giải Nobel Văn chương.

(Diễm Châu biên soạn)

tác phẩm

"TÔI ỦNG HỘ THI CA DẤN THÂN..." [Nói chuyện với František Hrubín]  (tiểu luận / nhận định) 
Tôi ủng hộ thi ca dấn thân, với điều kiện là người viết phải có trọn vẹn tự do. Không một nhà thơ nào có thể dửng dưng với những công chuyện của dân tộc và quốc gia nói chung. Càng không thể dửng dưng kẻ thuộc về một quốc gia nhỏ bé như của chúng ta, mà sự tồn tại thường bị đe dọa... (...)

CÂY DÙ Ở PICCADILLY (II)  (thơ) 
Trọn vẹn tập thơ tuyệt vời của Jaroslav Seifert (1901-1986), một nhà thơ lớn trong văn chương Tiệp đương đại, lần đầu tiên được giới thiệu đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch Việt ngữ của nhà thơ Diễm Châu. Tập thơ được đăng làm 2 kỳ trên Tiền Vệ.

CÂY DÙ Ở PICCADILLY (I)  (thơ) 
Trọn vẹn tập thơ tuyệt vời của Jaroslav Seifert (1901-1986), một nhà thơ lớn trong văn chương Tiệp đương đại, lần đầu tiên được giới thiệu đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch Việt ngữ của nhà thơ Diễm Châu. Tập thơ được đăng làm 2 kỳ trên Tiền Vệ.

Bài ca | Thành phố tội lỗi  (thơ) 
Hãy vẫy một chiếc khăn tay trắng / chiếc khăn nói giã từ; / mỗi ngày đều có một điều gì đó chấm dứt... | Thành phố của các nhà chế tạo, những người giàu có, những võ sĩ ác độc...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018