Bỉ Ngạn
tiểu sử &  tác phẩm 

Một bút danh khác của Hoàng Ngọc-Tuấn (thường ký dưới những bài thơ tình và những bài thơ từ thời còn 20-30 tuổi).

tác phẩm

Điểm hẹn của những linh hồn  (thơ) 
tôi là một khối thịt xương da lông mỡ nước / khối ấy biết hít thở biết đi đứng biết ngồi nằm biết khóc biết cười biết ăn biết nói / giữa khối ấy có một khoảng trống / trong khoảng trống ấy có một cái gì...

Nhật ký của biển  (thơ) 
Dường như anh được sinh ra để biển yêu anh / và để anh yêu em bằng tình yêu của biển...

Độc dược  (thơ) 

Sáng thế ký  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021