Trần Nhật Thổ
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình và sáng tác âm nhạc và văn chương. Hiện sống tại Úc.
Tên thật: Hoàng Ngọc-Tuấn

tác phẩm

Dự định về một truyện ngắn  (truyện / tuỳ bút) 
Từ lâu, tôi dự định viết một truyện ngắn như tôi sẽ trình bày dưới đây, nhưng mãi đến nay dự định ấy vẫn chưa thực hiện được. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021